ROBOTY DROGOWE

Roboty Drogowe

Oferta Zakładu Gospodarczego EKOLOG Sp. z o.o. obejmuje zakres specjalistycznych usług, także w dziedzinie robót drogowych. Wykonujemy w tym obszarze zadania związane z:

  • naprawą nawierzchni bitumicznej w tym m.in. wypełnianie ubytków asfaltowych, wyłomów, dziur,
  • remont dróg wraz z utwardzeniem,
  • omiatanie ulic oraz odśnieżanie w okresie zimowym,
  • prace brukarsko – drogowe np. ułożenie płyt chodnikowych, bruku i inne,
  • dbanie o utrzymanie porządku infrastruktury drogowej należącej do gminy Golub-Dobrzyń.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem drogowym do świadczenia wyżej wymienionych usług. Jesteśmy sprawdzonym i zaufanym kontrahentem. Aby najlepiej zaspokoić rosnące wymagania naszych klientów staranie poszerzamy gamę oferowanych działań. Ciągle dążymy do uzyskania jak najlepszych wyników oraz do tego aby wykonane przez nas inwestycje dawały naszym klientom jak najwięcej satysfakcji.