ODBIÓR ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
styczeń - grudzień 2023 r.

Wybierz sołectwo z poniższej listy

Informacja
Zakład Gospodarczy EKOLOG z uwagi na oddawane małe ilości makulatury, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Golub–Dobrzyń, o poinformowanie spółki o odbiorze makulatury z posesji do dnia 30 czerwca 2023 r. pod numerem telefonu: (56) 491 95 81. Spółka prosi również o wystawianie pojemników w dniu odbioru odpadów do granic posesji, w widocznym, i dostępnym miejscu, umożliwiającym transport pojemnika lub worków do pojazdu. Informuje również, że odpady nie wystawione nie będą ponownie zabrane w danym miesiącu. Odpady odbierane są w godzinach 7.00 - 15.00.