ROBOTY BUDOWLANE

Usługi budowlane – Golub-Dobrzyń – Ekolog

EKOLOG Sp. z o. o. jako zakład gospodarczy wielobranżowy oferuje usługi budowlane w zakresie:

  • przebudowy dróg m.in. zmiany nawierzchni bitumicznej na asfaltową,
  • montażu bądź wymiana ogrodzeń, parkanów wokół budynków,
  • wykonywania prac remontowych w obiektach podlegających pod jednostkę samorządu terytorialnego oraz komunalnych m.in. budynkach szkolnych, przedszkolnych oraz świetlicach wiejskich,
  • robót modernizacyjnych, wykończeniowych czy instalacyjnych.

Oprócz tego zakład przejął zadania obsługi inwestycji – pełniąc po części rolę koordynatora działań budowlanych na terenie gminy Golub-Dobrzyń.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, małych przedsiębiorstw, jak i średnich i dużych firm, czy instytucji publicznych. Szczególną wagę przykładamy do terminowego wykonywania powierzonych inwestycji oraz wykonywania prac budowlanych zgodnie z określonymi standardami, uwzględniając przy tym potrzeby klienta i świadcząc jak najlepszej jakości usługi.