Pytania i odpowiedzi

1. Co robić ze starą lodówką, telewizorem i innym zużytym sprzętem elektrycznym?

Pamiętaj, że zużytego sprzętu RTV i AGD nie należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.
Starą, niepotrzebną lodówkę albo zepsuty telewizor możesz oddać przy zakupie nowego sprzętu. Pamiętajmy jednak, że sprzedawca nie ma obowiązku przetransportowania np. starej lodówki z naszego domu do sklepu.
Zużyty sprzęt, podobnie jak odpady wielkogabarytowe, możesz też zawsze samodzielnie oddać do PSZOK-ów, nieodpłatnie.
Jest jednak o wiele łatwiejszy i wygodniejszy sposób. Od niedawna, aby pozbyć się niechcianego sprzętu, wystarczy jeden telefon lub e-mail do spółki. Trzeba jednak pamiętać że sprzęt musi być oddany w całości, a za transport spółka pobiera opłatę.

2. Co robić z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi?

Odpady z remontów należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów w kontenerach lub workach na odpady budowlane. Odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOK-u bezpłatnie przyjmowane są 3 m³ odpadów rozbiórkowych i budowlanych z gospodarstw domowych.

Jeżeli posiadamy więcej odpadów lub nie mamy środka transportu do PSZOK-a, możemy zamówić specjalny kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, za który wnoszona jest odrębna opłata.
Jeśli odpady budowlane i rozbiórkowe są zmieszane z innymi odpadami trzeba je oddać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Usługa ta jest dodatkowo odpłatna.